”Barntiggeriet i Göteborg florerar som bekant i hög grad, hvilket äfven framgår af en utredning som verkställts af folkskolestyrelsen tillsatt kommitté. Af det barnantal, som anses var i behof af fria middagsmåltider, inalles 3,394, öfva ej mindre än 354 eller mer än 10 procent tiggeri. Läggas härtill sådana bettlande skolbarn som ej ifrågasatts till bespising, och barn, som ännu ej börjat eller redan slutat skolan, så torde tiggeriet i Göteborg öfvas af ett antal barn, som troligen ej mycket understiger tusentalet; ett missförhållande, som måste väcka allvarliga bekymmer hos en hvar, som vet, hur nära bettlande och förbrytelse stå hvarandra. Då barnbespisningstanken först tog sig uttryck här i staden, var barntiggeriets motarbetande ett bland dess starkaste motiv.” (Ur: Göteborgs-Posten 29 november 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Matssalsinteriör från okänt barnhem/barnhus.