”Det präktiga vintervädret i går hade lockat stora skaror ut till den så täckt och idylliskt belägna Delsjön, på hvars glansis det myllrade af hundratals skridskogängare med eller utan segel. Den mja vinden ägde dock ej kraft nog att drifva dem fram öfver det hala istäcket. Men som staffage åt den rörliga taflan gjorde de en briljant värkan.

Detta frilufslif bör omhuldas och vi kunna glädja vinteridrottens beundrare och utöfvare med att Göteeborgs skridskoklubb ämnar försöka sätta nytt lif i skridskosporten i Göteborg. Särskildt har den tänkt sig genom anordnandet af utflykter till närbelägna insjöar väcka ökadt intresse för det härdande vinterlifvet. Redan till i morgon har den beramat sin första utfärd, som gäller Delsjön. Sedan är meningen att, om kung Bore icke abdikerar från sitt regemente, planlägga slädpartier o.d. till Aspen och Rådasjön. Vid utflykten i morgon kan man för k. 1,50 blifva skjutsad fram och tillbaka.” (Ur: Göteborgs-Posten 8 december 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Skridskoåkning och promenad på isen, omkring 1902-03.