”I går eftermiddag vid 7-tiden kom en åkare med ett arbetsåkdon körande Djurgårdsgatan, första tvärgatan till Carl Johansgatan från Stigbergstorget räknadt. Utan att lägga märke till att en spårvagn till Majorna med stor hastighet kom farande nedför den skapa sluttningen från torget fortsatte han tvärs öfver Carl Johansgatan. Spårvagnen hann icke stanna när faran upptäcktes och en kollision blef oundviklig.

Den för kärran spända hästen hade just passerat spåret, då spårvagnens buffert törnade mott åkdonets hjulaxel. Kärran fick en så våldsam stöt att den rullade ett stycke nedåt gatan och ryckte omkull hästen. Körsvennen, Carl Johan Karlsson som satt i åkdonet, slungades vid sammanstötningen från detta öfver spårvagnsskärmen inpå plattformen där han blef liggande på golfvet. En passagerare, som här tagit plats, erhöll ett så kraftigt slag för ansiktet af den lefvande projektilen att han svimmade af, men återkom genast till sans och fortsatte färden med spårvagnen utan att synbarligen ha lidit något allvarsammare men af katastrofen.

Åkaren tycks ha kommit relativt lyckligt från kollisionen. Han förlorade icke medvetandet, men klagade öfver smärtor i högra höften och sidan. Tillskyndande polis förde honom till sjukhuset på Änggården, där hans skador icke befunnos vara af lifsfarlig beskaffenhet, om han ock måste kvarlitta en längre tidn.

Värst gick det hästen, tillhörig kolhandlanden Carl Johansson. Han erhöll så svåra skador i fallet att han blef liggande på platsen, där han måste nedslaktas.” (Ur: Göteborgs-Posten 9 december 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild av Karl Johansgatan mot öster. Karl Johanskyrkan i fonden år 1903.