”Järntorget, som sedan 1876 varit upplåtet till försäljningsplats för möbler och andra trävaror, skall enligt magistratens beslut icke vidare användas för detta ändamål. Magistraten har däremot anvisat västra delen af Skanstorget såsom försäljningsplats för laggkärl, stegar, årämnen och andra dylika bearbetade trävaror.” (Ur: Göteborgs-Posten 10 december 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Andra Långgatan med Järntorget mot öster, med Arbetarföreningens hus i fonden. Till höger syns Apoteket Svanen.