”Enligt hvad som meddelats oss är Göteborg för närvarande alldeles utan mjöl. Visserligen finnes ju så pass mycket, att det tillfälliga behofvet inom staden kan tillfredsställas, men engrossisterna ha ej en säck på lager, och af alla de orters, som ligga inne från Bohuslän m.fl. orter, kan ej en enda effektueras.  Orsaken härtill är, att kvarnarna måst sända allt hvad de hunnit tillvärka till Norrland. Tysk rågsikt har en tid importerats hit, men nu finnes häller ingen sådan att få.” (Ur: Göteborgs-Posten 12 december 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vit bomullssäck med blått tryck: ”Juvel Rye Meal 50 kg AB Juvel Stockholm Sweden Art.Nr. 0539 Varunummer 6692”.