”En praktisk uppfinning för de elektriska spårvagnarna och som antagligen också i en eller annan form kan komma att apteras på järnvägsvagnar, är gjort af en norsk värkmästare O. Lökken. Uppfinningen som kallas ”Stationsanmälare”, består i en liten elektrisk apparat, som placeras på lätt synbar plats i de elektriska vagnarna. Apparaten står i förbindelse med vagnens ledningstrådar, och, då vagnen passerar midten mellan två hållplatser, ringer klockan i apparaten och namnet på nästa station eller hållplats visar sig.

Denna lilla uppfinning, som redan tillämpas i Kristianias elektriska spårvägsnät, är nu inköpt för Sverige och ett bolag för uppfinningens tillgodogörande är under bildning i Stockholm.” (Ur: Göteborgs-Posten 18 december 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Elektrisk spårvagn nr 28 mellan Majorna och Redbergslid, Göteborg 1901.