”Bättre trottoarer blir det nästa år såväl å Karl Johansgatan som å Linnégatan, i det stadsfullmäktige i går afton biföllo gatu- och vägförvaltningens anslagsäskande härtill. Ett annat gammalt önskemål, nämligen omsättning af Södra Hamngatans trottoar mellan Larm- och Stora Nygatorna med tuktad sten, ramoten och flis, blir äfven nästa år förvärkligadt. Framställningen om 3,500 kr:s anslag till det sistnämnda arbetet bifölls först efter en stunds debatt och votering med 44 röster mot 12.” (Ur: Göteborgs-Posten 19 december 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Karl Johansgatan omkring år 1906.