”I Majornas arbetsstuga var i går afton anordnad en enklare fest för de barn, som under innevande termin besökt arbetsstugan. Barnen förlustade sig med en del lekar, dansade omkring en präktig julgran, sjöngo och hade hjärtans roligt. Dessutom undfägnades de med hvarjehanda godsaker och medförde en del julgåfvor, när de glada och belåtna troppade hem.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 20 december 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Avslutningsfest på Masthuggets arbetsstuga. d. 19 Dec 1913.