En riktigt god Jul önskas alla läsare men några tips på julböcker för ungdomar år 1902.

”Den, som icke har råd att köpa mer än en eller annan bok åt de unga, bör då hällre välja ur det stora gamla och bepröfvade förrådet än taga på måfå ur högen på årets julbord.

I fjol utom på Alb. Bonniers förlag en ny bokserie för ungdom, kallad de gyllene böckerna och afsedd att med sig införliva de världslitteraturens pärlor som passa för ungdomen. Början, som gjordes med Odyséen och Don Quixote, har i år följts  af Kalevala och Plutark’s lefnadsteckningar af berömda greker. Bearbetningarna äro goda. Dessa böcker gör skäl för epitetet ’gyllene’. Vi tillägga blott att de passa väl för alla åldrar och böra icke saknas i boksamlingar för folket. Inbundna i goda band koster den förra 2: 25, den senare 3 kr.

Yngsta fältkornetten och Boerfamiljen vid Klaarfontein äro tvänne fängslande väl berättade historier, en från senaste kriget, den andra om de första kolonisterna i Transvaal. Pris 2: 25.

En försvunnen nation av Herbert Hayens skildrar ett ytterst blodigt krig i Sydamerika på 1860-talet, slutande med Paraguays undergång. Bokens hjältar äro två unga engelsmän, som af Paraguays tyrann, den grymme och illa beryktade Lopez, tvingas att kämpa i hans här. Det är ohyggliga skildringar af krigets fasor, som här upprullas på ett ovanligt talangfullt och spännande sätt. Inbunden kostar boken 2: 50.

Doktorns nièce af Eliza F. Pollard hör till serien läsning för unga flickor på Beljars förlag och kan förordas som en lifligt berättad, fängslande skildring med goda karaktärsteckningar. Pris 2 kr.

Rosor öfver ruiner af Guy Chantepleure hör till det goda ungdomsbiblioteket ’På lediga stunder’, på Gebers förlag. Det är en med fransk esprit utkastad mycket intressant lifsbild från den stora revolutionens tid. Pris 2,25.

Grankottarne, en pojkbok af Karl Erik Forslund och illustrerad af Elin Westman, gör skäl för namnet. Den doftar friskt af äkta svenskt pojklynne och svensk natur och på äfventyr är det ingen brist. En af julens bästa böcker för gossar. Pris 2,75.

Då mor var liten af Ågot Gjems Selmer, den bekanta norska författarinnan, som i fjol gaf barnen den roliga och vackra boken ’Småpigernas bog.’ Det är samma lif, samma äkta ton i ’Då mor var liten.’ Bland småflickornas bästa klappar på julbordet. Kostar 2,50.

Svenska barnboken, den välkända förträffliga boken för de riktiga småttingarna, har utkommit i en ny genomsedd upplaga. Den kan om något sägas vara svensk i sinn  och skinn. Det är två samlingar à 1,75 stycket, 3 kr. 25 öre för båda.

Småttingarnas bok, efter ett berömdt amerikanskt original för svenska förhållanden utmärkt bearbetad med många illustrationer, är en nyhet för året samt fyller väl uppgiften att på samma gång vara en småttingarnas första läsebok.

Sagan om vindarne af Siri Magnus, rolig, originell och elegant i bild och färg. Det är vindarne och planeterna som fått släppa till stoffet.” (Ur: Göteborgs-Posten 24 december 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Store norske leksikon.