Den svåra stormen 1902 beskrevs i förrgår här på Göteborgs historia. Under de följande dagarna kom allt fler rapporter om skadorna runt om i landet. Bland annat från skärgården utanför Göteborg.

”Om stormens hemsökelser i skärgården föreligga en mängd ytterligare rapporter.

Å Styrsö skedde en mängde olyckor, enligt hvad vår korrespondent skriftligen meddelar – telefonen till ön är obrukbar, enär kabeln af de drifvande fartygen blifvit fördärfvad. Kvassen ’De två brödre’ dref, skrifver han, med sitt ankare från Styrsö Tången och stannade på några små skär vid Bratten och blir troligen vrak. Kvassen ’Betania’ dref från samma plats till Bravik, där den varit i kollision med galeasen ’Svea’, kapten Öberg och mistat toppstång och gajor – ’’Svea’ förlorade ena ankaret och baksprötsgajorna, men lyyckades få ankaret att ’sjunga upp’ vid Bravik – skonerten ’Ejdern’ dref från Strandby till Bravik och mistade ena ankaret, och kvassen ’Nilsine’ och en annan kvass strandade på ’Windnäs’ jämte tre större fiskebåtar. Många större och mndre segel- och roddbåtar ha sjunkit eller kommit på grund, och vrakbitar drifva öfverallt. Slupen ’Juno’, kapten Johansson och galeasen ’Axel’, kapten Andersson, ha båda drifvit i land och stå på grund. Vattnet har ej varit så högt i mannaminne. Mycket å land blef ock förstördt. Skorstenen å restaurationsbyggnaden vräktes ner, kägelbanan fördärfvades, tornet å badhuset blef delvis nedbrutet, stora borten slogs ner, träd afbräcktes, plank, staket, annonseringstaflor, luckor, fönsterrutor m.m. ramponerades.” (Ur: Göteborgs-Posten 29 december 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Köpstadsö, ca 1900-05.