”Stormnattens oväder har följts af synnerligen ombytliga väderleksöfrhållanden. Rägn, hagel, snöglopp ha turat om att göra de senaste dagarna allt annat än behagliga.

I går förmiddag hade termometern sjunkit något under fryspunkten och ingaf halfva förhoppningar om ett stadigare vinterväder. Men fram på eftermiddagen var frosten redan sin kos och ett snöblandat rägn började falla. Snöflingorna hvirflade emellertid så småningom allt tätare ned och bredde sit hvita täcke öfver marken. På gatorna upplöstes det delvis till snöslask, men i alléerna ligger den jungfruliga skruden kvar ännu i natt.

Hvem vet, kanske vi snart skola kunna glädja oss åt bjällerklang!” (Ur: Göteborgs-Posten 30 december 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Nya Alléen.