”Bostadsföreningen Bohus u.p.a., som tidigare uppfört två fastigheter i staden, har nu beslutat att bygga ytterligare två nya hus i hörnet av Uddevalla- och Stockholmsgatorna på Bagaregården. Sedan byggnadskostnaderna nu avsevärt nedgått är det möjligt att uppföra dessa hus med en kostnad, som möjliggör relativt fördelaktiga hyror. Fastigheterna komma att rymma 82 eldstäder, fördelade på 22 st. 2- och 3-rumslägenheter, samtliga modernt inredda med bl.a. badrum i de flesta lägenheterna.

För husens finansiering skola föreningsmedlemmarna bidraga med 20 procent av byggkostnaden. Återstoden skall upplånas. Föreningen har beviljats lån ur statens bostadslånefond med c:a 40 procent. Sedan andelskapitalet, 20 procent av lägenhetsvärdet, inbetalats, beräknas utgifterna för räntor, underhåll samt förskriven amortering på statens lån utgå med en månadshyra för tvårumslägenheterna på 5:– till 60:– kr., beroende på läge och inredning, samt för trerums med respektive 65:– till 85:– kr., likaledes med hänsyn till läge och inredning.

Uppförande kommer att utlämnas på entreprenad. Ritningarna ha uppgjorts av arkitekt Nernst Hansson, vilken även antagits som byggnadskontrollant. Såvida inga svårigheter på arbetsmarknaden komma att uppstå är det meningen att igångsätta arbetet så snart lämplig väderlek inträffar så att husen må bli färdiga för inflyttning till den 1 nästkommande oktober. Samtliga 2-rumslägenheter äro redan fulltecknade, däremot återstå ännu några 3-rums. Föreningen har uppdragit åt en byggnadskommitté, bestående av platsförsäljare Ernst Leverents, Wernsgatan 2. Inspektören vid Elektricitetsverket Hj. Olsson och tillsyningsmannen vid Hälsovårdsnämnden Arvid Johansson att igångsätta och slutföra arbetet.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 15 januari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 15 januari 1923 och visar arkitekten Hanssons ritning till det nya bostadsbygget på Bagaregården.