”Skeppsredaren Dan. Broström, som jämte dir. Filip Lindahl i dag hemkommit från en resa till Holland och England företagen för Svenska Amerika Liniens räkning, har därunder träffat avtal med Holland–Amerika Linien i Rotterdam om förhyrande av dess ångare »Noordam» under innevarande år med leverans nästkommande mars månad.

»Noordam», som är ett systerfartyg till »Stockholm», mäter c:a 12,600 tons brutto register och är i alla avseenden synnerligen väl utrustat och bibehållet. Rättighet har utverkats att överföra fartyget till svensk flagg, så att Svenska Amerika Linien för den kommande säsongen under utställningen skall kunna tillgodose trafiken med trenne fartyg under dess flagga.

Förhandlingarna i England angående byggandet av ett nytt fartyg för Svenska Amerika Linien ha fortskridit fullt tillfredsställande, och anser herr Broström, att uppgörelse om fartygets byggande skall kunna träffas inom några veckor.

Enligt vad Göteborgs Dagblad erfarit vid samtal med dir. Broström träffades avtalet med Holland–Amerika Linien sent i lördags kväll, varefter resan omedelbart fortsattes hem. I eftermiddag har styrelsen för Svenska–Amerika Linien sammanträde, därvid dir. Broström kommer att framlägga saken i detalj, varefter pressen sannolikt i morgon erhåller ytterligare meddelanden om den omfattande transaktionen.

Efter vad dir. Broström vidare meddelade är det ännu inte bestämt vilket varv i England, som skall bygga Amerikaliniens nya ångare. Icke heller har den definitiva formen och storleken bestämts. Klart är dock, att denna nya ångare blir av betydligt större dimensioner än linjens båda nuvarande båtar.” (Ur: Göteborgs Dagblad 29 januari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från: Wikimedia. Bilden visar SS Nordam år 1903.