”När Handelstidningen den 1 sistl. Oktober insatte motorvagnar på Västkustbanan för att kunna tillhandahålla allmänheten utefter västkusten och i Skåne tidningen på utgivningsdagen, voro vi givetvis fullt på det klara med, att det i viss mån var ett experiment. Tiden för ordnandet av frågan var så kanpp, att det visade sig omöjligt få någon för ändamålet fullt lämplig vagn nybyggd till den 1 oktober. Genom ett par smärre förändringar på en vanlig Fordbil kunde emellertid en sådan insättas för järnvägsdriften, och under de fyra månader, som sedan dess gått, har försöket i stort sett lyckats bra.

Redan i december månad visade det sig emellertid att Fordbilen var för liten för tidningstransporten. Upplagan söderöver ökas oavbrutet, och emellanåt har det varit nödvändigt att köra med två vagnar för att få fram tidningen. Under sådana förhållanden måste en kraftigare vagn insättas.

De hittills av järnvägarne begagnade motordressinerna visade sig icke i allo lämpliga för den uppgiften det här gällde att fylla. Och då en ny vagn skulle byggas, gällde det ju även att tillgodogöra sig erfarenheter från försökstiden. Ingenjörerna G. Wallander och H. Sundberg belvo intresserade för saken och konstruerade en motorvagn, anpassad efter de särskilda fordringar denna transport ställer på en sådan.

Motorn i den nya vagnen, av vilken vi här meddela en avbildning, är en 35 hkr. 4-cyl. Vattenkyld standard automobilmotor av det välkända märket Hupmobile, vilken, som bekant, konstruerats av en svensk.

Från motorn överföres kraften medelst kuggväxlar och kedjor till de båda i kullager lagrade hjulaxlarna, vilka äro försedda med hjul a vanlig järnvägsprofil av 580 m/m diam. Vid en hastighet av 60 km. i timmen göra dessa hjul ett varvtal av 550 varv pr minut.

Underredet som är utfört av kraftiga järnbalkar, vilar medels fjädrar på kullagerboxarna och uppbär det av mahogny tillverkade karosseriet. Som synes av bilden är karosseriet heltäckt med helt inbyggd förarplats, vilken är försedd med nedfällbara fönster i såväl dörrar som väggar.

Den nya vagnen, som av konstruktörerna kördes så gott som direkt från verkstaden ned till Göteborg, gick hela sträcka – c:a 47 mil – utan minsta mankemang. Vagnen insättes i dag i ordinarie trafik, och vi våga hoppas att Handelstidningen hädanefter skall framkomma regelbundet till våra läsare söderut.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 3 februari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 3 februari 1923 och visar den nya vagnen med ingenjörerna H. Sundberg och G. Wallander.