”Som på torsdagsmiddagen bebådades från arbetaresidan trädde strejken vid Götaverken på aftonen i kraft, trots det ingripande i verkstadskonflikten, som under dagens lopp gjordes från medlingskommissionens sida.

Metall- och träarbetarna samt elektrikerna nedlade arbetet. Däremot arbeta gjutarna i dag, men det torde nog få anses som en tidsfråga, när också de dragas in i striden.

Beträffande medlingskommissionens ingripande kan nämnas, att det nu är definitivt bestämt att det beramade förlikningssammanträdet skall hållas i Stockholm den 15 d:s, sedan båda parterna förklarat, att de komma att hörsamma inbjudan.

Vi ha i dag haft ett samtal med dir. Hammar vid Götaverken, vilken nu återvänt från Stockholm. Dir. H var emellertid icke i tillfälle att göra något närmare uttalande om utsikterna till en uppgörelse inom facket. I dag om en vecka torde man kanske kunna vänta den kritiska dagen för förhandlingarna. Dir. H. uttalade emellertid en förhoppning om att en uppgörelse måtte komma till stånd.

I detta sammanhang kan nämnas att arbetet i dag även nedlagts vid Alingsås verkstäder. Strejken berör några 10-tal man.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 9 februari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bild över Götaverken, 1920-talet.