”D.N. har – meddelar Göteborgs Dagblads Stockholmsredaktion – givit offentlighet åt ett meddelande gående ut på att Göteborg redan till hösten torde kunna räkna med ett större ispalats. Det skulle vara de sedan rätt länge närda planerna på ett ispalats i Stockholm, som nu nått hit. Ett konsortium uppgives redan vara färdigbildat med avsikt att etablera ett intimt samarbete med Stockholms konsortium.

Meddelandet göres förtroendeingivande bland annat genom en uppgift om att det göteborgska ispalatskonsortiet tänkte sig möjligen kunna få övertaga någon utställningsbyggnad, varigenom anläggningskostnaderna skulle väsentligt kunna nedbringas. Konsortiets drivande krafter äro framförallt mycket intresserade curlingmän, vilket emellertid icke betyder, att curlingspelet skall få mer än skäligt utrymme, slutar meddelandet.

Göteborgs curlingklubbs drivande krafter, såväl dess ordförande, handlanden Tor Törnsten, som dess sekreterare, hr Knut Wesslau, beteckna utan tvekan Stockholmsmeddelandet såsom absolut gripet ur luften och uttala sin samstämmiga förvåning över att något sådant över huvud kan utsläppas utan minsta faktiska underlag. Hr Törnsten är det bekant, att i Stockholm vissa strävande förekommit i riktning mot ett dylikt »ispalats», men i Göteborg är man absolut fri från sådana tankar.

Någon gång under tiderna har det talats om att vissa apparater skulle införskaffas från Tyskland för att göra möjligheterna till denna sport bättre, men också detta har torkat in. Det är inte gott att säga, om bland utställningsbyggnaderna kan finnas någon, som särskilt lämpar sig för detta ändamål. Det talas ju om att vissa av dem möjligen kunna tänkas användbara för kommunala ändamål, men därom är ännu intet bestämt.

Hr Wesslau ger uttryck för samma synpunkter. Curlingspelarna ha dessutom redan två goda banor, t.o.m. med elektrisk belysning att tillgå. Det är en mycket kostbar och omständlig procedur att ordna med sådana isbanor, som här är fråga om. Sådan man kan finna bl.a. i Skottland. Det är allt för kostbart och allt för besvärligt, åtminstone för vårt milda Göteborg!” (Ur: Göteborgs Dagblad 13 februari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Curlingtävling vid Eyravallen år 1924.