”Det har sett ut, som om kung Bore i år skulle svika alla förväntningar på en verkligt nordisk vinter, men nu långt om länge har han dock skänkt oss en köldknäpp. Visserligen ha kälk- och skidåkare ännu ej fått tillfälle att ägna sig åt sina respektive sportgrenar, men så mycket mera fröjd har beretts skridskoåkarne genom blanka härliga isar. Stora och lilla dammarna i Slottsskogen voro i går frekventerade av en fulltalig och entusiastisk publik, och likadant har förhållandet varit vid Långedrag.

Det härliga promenadvädret hade även i går lockat ut tusentals vandrare, som med de friskaste rosor på kinderna trängdes på alla vägar i stadens vackra omgivningar. Nu är blott att hoppas, att väderleken får stå sig någon tid och om möjligt med så pass mycket snö, att Bragebacken slipper stå oinvigd.” (Ur: Göteborgs Dagblad 19 februari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Dagblad 19 februari 1923 och visar det livliga folklivet på Stora dammen i Slottsskogen.