”En lantbo har till polisen anmält, att han för en tid sedan blev utsatt för överfall och fråntagen en kappsäck, innehållande tre liter brännvin. Den för dådet vid Bangatan häktade sjömannen Gustaf Alexius Svensson har misstänkts för detta rån. Han har hörts härom, men bestämt nekat, och den överfallne kan icke ge någon beskrivning på gärningsmannen, då överfallet kom bakifrån och han ej var i tillfälle att se den, som anföll honom.

Lantbon har också varit i tillfälle att hos polisen se Svensson, men kan icke säga, att det är denne, som förövat dådet.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 26 februari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bangatan mot söder på 1910-talet.