”De nya bilomnibussarna för den kommunala billinjen Lundby–Hultmans holme ha i dag på f.m. lossats från järnvägsvagnarna på Franska Tomten. En hel del nyfikna följde med intresse arbetets gång.

De stora bussarna göra ett synnerligen tilltalande intryck. De äro hållna i samma blåa färg som stadens spårvagnar. Ingången blir framme invid förarens plats. Inne i vagnen gå skinnsoffor utmed långsidorna. Varje buss inrymmer 20 sitt- och 10 ståplatser.

Tre av bilarna föras efter lossningen ut till garagebyggnaden på Gullbergsvass, den fjärde transporteras däremot ut till Stampen. Monteringen skall äga rum ute vid spårvägens verkstäder, men man har här blot plats för en buss i sänder. Då den första blir klar köres den därför ut till garaget på Gullbergsvass, och en av de andra föres till verkstaden o.s.v.

Den av tillverkaren hitsände montören, som skall sköta uppmonteringen, har redan anlänt, och arbetet kommer att bedrivas med all energi. När det hela blir klart är dock icke möjligt att ännu säga.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 3 mars 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 3 mars 1923 och visar en av de nya bussarna.