”Vi ha mottagit följande skrivelse från en musikintresserad landsortsbo:

Jag ber härmed att genom Eder tidning få fråga, huru musikförhållandena i Göteborg komma att bli under utställningen. Jag menar naturligtvis ej krog- och varieté-musiken, ej heller den musik, jag hört skall utföras vid öppningshögtidligheterna i maj. Vad jag vill veta är, om god symfonisk tonkonst av svenska mästare skall framföras under någon musikvecka, eller dylikt, i Göteborg under någon av sommarmånaderna, då musikaliskt folk i landsorten kan få ledighet för att besöka utställningen. Vi här i landsorten veta ju ingenting om våra svenska opera- och symfonikompositörer, t.ex. Alfvén, Atterberg, Rangström, Berg, Stenhammar, för att ta några yngre, aktuella namn. En serie av deras förnämsta symfonier och andra verk skulle sprida bättre kännedom om dem bland landsortsbefolkningen än de sånger och pianostycken denna finner i musikaffärerna.

Landsortsmusikmänniska.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 3 mars 1923)

Signaturen J.R. i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning svarade insändaren i en längre text som avslutades med ”Det svar man således har att lämna ovannämnde insändare, måste det musikaliska Göteborg skämmas för. Det måste sägas honom, att något av det han söker vid sommarens generalmönstring av Göteborgs andliga och materiella krafter, icke skall finnas. Göteborg som musikstad, som föregångare i Sverige och hela Norden för ordnandet av ett utvecklat konsertliv, ämnar sova över jubileumsåret.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 3 mars 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Foto troligen från Jubileumsutställningen 1923.