”På lördagskvällen vimlade det av fyllerister och bråkmakare på Östra Hamngatan och polispiketbilen måste rycka ut ej mindre än ett tiotal gånger. Vid en av utryckningarna råkade piketbilen kollidera med en hyrbil på Parkgatan. Piketbilens karosseri blev ganska illa tilltygat, droskchauffören fick en mindre skada vid sammanstötningen.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 5 mars 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Östra Hamngatan med Östra Hamnkanalen.