”Den av Svenska–Amerikalinien förhyrda passagerareångaren »Kungsholm» anlände i dag på morgonen till Göteborg och förtöjde vid Betongskjulet.

Redan tidigt i morse siktades det ståtliga fartyget från Vinga, och klockan halv tio var det inne i hamnen och lade till på Amerikaångarnas vanliga plats. Det stora fartyget erbjöd en imponerade anblick med flaggspelet hissat och lockande hundratals nyfikna ned till kajen.

Först vid tiotiden vore alla förtöjningar gjorda, och landgången firades ned för det stora antal tullmän, som med kontrollör Hallgren i spetsen gingo ombord för att uppfylla alla formaliteter. En av Göteborgs Dagblads medarbetare gjorde samtidigt ett besök på båten. En blixtintervju gav vid handen, att den gått från Rotterdam på tisdag middag klockan tre, att resan varit utmärkt behaglig och att »Kungsholm» efter de erfarenheter, man gjort, visat sig taga sjön alldeles förträffligt.

Resan har företagits med svensk besättning, och endast en del av maskinpersonalen är holländare. De svenska mannarna avreste den 24 i förra månaden till Rotterdam och togo genast fartyget i besittning. Efter en del smärre reparationsarbeten, mest i första och andra klass, var det färdigt att avgå på sin första resa under svensk flagg.

»Kungsholm» är en av Holland–Amerikaliniens bekvämaste och bäst utrustade båtar. I synnerhet äro naturligtvis första klassavdelningarna gedigna och bekväma, men även andra och tredje klass uppfylla de högst ställda fordringar, utrustade som de äro med mat- och röksalonger och alla bekvämligheter. I första klass hytter lägger man märke till det osedvanliga stora utrymmen och de präktiga bäddarna. Väggarna i röksalongen äro prydda av tavlor med holländska motiv. Matsalen är hållen i rött och gör med sina utrymmen för 146 gäster ett storslaget intryck. Ett antal lyxhytter står även till förfogande.

Andra klass inredningen är i det närmaste lik första. Matsalen är hållen i mjuk, grå ton, sällskapsrummet i polerad björk och röksalongen i mahogny. Skriv- och läsrummen äro präktigt inredda. I andra klass matsal finns plats för 156 gäster.

Tredje klass är försedd med hytter för två eller fyra personer. Under arbetet i Rotterdam hann man icke göra dess i ordning, men de bliva fullt färdiga i enlighet med svenska passagerares krav tills ångarens första resa.

Över huvud taget gör »Kungsholm» intryck av en utomordentligt väl inredd och bekväm ångare, som säkert blir lika uppskattad som liniens övriga fartyg. Dess befälhavare blir sjökapten J. Gude, förut chef på s/s »Gustafsholm». Ångaren avgår på sin första resa till New York under svensk flagg den 15 dennes. – I samband härmed kan meddelas, att »Drottningholms» nästa avgångsdag är bestämd till den 28 mars och att »Stockholm» efter genomgången reparation avgår från Göteborg den 7 april.

De uppgifter som förekommit om att skeppsredare Broström och dir. Lindahl skulle medfölja »Kungsholm» till Göteborg äro felaktiga. Båda befinna sig för närvarande i London. På måndagen gjorde dir. Broström ett besök i Rotterdam och inspekterade »Kungsholm» samt gav anvisningar på en del ändringsarbeten, som skola utföras.” (Ur: Göteborgs Dagblad 8 mars 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Dagblad 8 mars 1923.