”En av Göteborgs mera bemärkta män, konsul Carl August Kjellberg inträder i morgon i sin levnads åttonde decennium.

Många skiftande värv har konsul Kjellberg ryktat i detta samhälle. Han har först och främst under nära ett halvt sekel lett den firma, som bär hans släkts namn. Han har därjämte under en människoålder tillhört Göteborgsbankens styrelse. Han har jämväl varit ledamot av Bergslagsbanans styrelse. Att aktiemajoriteten i denna bana nu ligger i stadens händer är till stor del hans verk. Av stadsfullmäktige var han under flera år medlem. Han utövar alltjämt ordförandeskapet i handelskammaren.

Att konsul Kjellberg kommit att göra en betydande insats i samhällets utveckling är under dessa förhållande självklart. Staden har jämväl vid mer än ett tillfälle fått tillgodogöra sig hans förmåga att framträda och representera i stor stil.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 9 mars 1923)

Bilden i sidhuvudet visar ett porträttfoto av Carl Aug. Kjellberg ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 9 mars 1923.