”Svenska Motorcykelklubbens Göteborgsavdelning kunde i går, tack vare det goda vädret och isförhållandena på Nedsjön, hålla sin från förra söndagen uppskjutna hastighetstävling. Banan kördes i motsats till förra året från norr till söder och var 1 km. lång med 6–700 meters anlopp. En stor mängd åskådare hade infunnit sig både från trakten och från Göteborg, och det var ibland rätt svårt att hålla nyfikna personer borta från banan, samtidigt som skridskoseglarna visade en avgjord benägenhet att korsa banan och köra över trådarna till tidtagningsapparaten. Tack vare ett missöde med tidtagningsapparaten fick publiken finna sig i att vänta gott och väl över den akademiska kvarten innan den första sidovagnsmaskinen susade fram över banan. 29 maskiner deltogo.

Banan var till att börja med rätt bra, även om den på sina ställen kanske var väl litet sandad, men allt eftersom tävlingarna fortskredo, började den bli uppblött och slirig. Det värsta arbetet med att hålla maskinen på rätt köl hade nog kapten Leuberg, som körde en stor Harley solo. Han uppnådde den kortaste tiden på banan med 31,4 på tävlingen och vid omkörning 31,3. Direktör Sven Sahlén med sin Brough Superior körde på samma tid, medan den lilla racermaskinen Ace körde på 32,2. På banan uppträdde också en liten typ Connaught, som emellertid var litet riskabel att åka på, och ryttaren hade åtskilliga motorstopp, innan han kom fram till startlinjen, varjämte det fanns en del skavanker på bakhjulet. Men det gick utan olycka ändå, fast bakhjulet vickade betänkligt.

Bilden här hämtad ur Göteborgs Dagblad 12 mars 1923.

Bland sidvagnsmaskinerna stod huvudstriden mellan direktör Eskil Asklund, som till passagerare hade sin fru, samt direktör Kaleb Linders. Båda noterade för sina maskiner 37,6 sek., men vid omkörningen segrade hr Asklund med 37,2, för vilket han erhöll Borås järnvägars och Nornans hederspriser. Även dir. Linders tilldelades Nornans hederspris.

Vid 3-tiden var tävlingen slut, och senare på kvällen samlades deltagarna till en festlighet på Turisthotellet, varpå följde dans.” (Ur: Göteborgs Dagblad 12 mars 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Dagblad 12 mars 1923. Bilden visar kapten G.W. Leuberg på Harley.