”Fiskerimässan börjar nu antaga fastare former och som man av bilden här ovan kan förstå, är det meningen att ge densamma rätt imponerande proportioner. Att mässan förlagts till Majornas elementärläroverk för flickor i stället för i närheten av utställningen får nog anses vara ganska välmotiverat, ty då fiskerimässans ingalunda oviktigaste uppgift skall vara att propagera för fisken, hade den icke varit betjänt med att ligga för långt från Göteborgs fiskhamn. Nu är det meningen icke blott att använda livet i hamnen som åskådningsmaterial, utan man hoppas också få nyttja den nya delen av fiskhamnen för en del av mässans utställning.

Hela skolbyggnaden har ställts till mässtyrelsens förfogande, med undantag av de få lokaler, som äro nödvändiga för hysandet av skolans materiel. Mässan disponerar således 17 salar och rum i tre våningar samt den stora bönsalen i tredje våningen, köksdepartementet i källaren, den åt skolgården byggda gymnastiksalen samt skolgården.

I gymnastiksalen, som kommer att dekoreras på både lämpligt och effektfullt sätt, skall fiskrestaurant anordnas. Ledningen av denna har anförtrotts åt direktör Holmqvist å Coldinuorden. Göteborgssystemet har upplåtit erforderliga rättigheter. Bland attraktionerna f.ö. inomhus, utom en mängd ståtliga utställningar kommer att märkas en del fiske- och byggnadsmodeller, tavlor från Göteborgs äldre fiskhandel och olika sidor av våra dagars fiske, fiskhandel och fiskindustri, ett nutida fiskhandelkontor vid sidan av ett från 1880, intressanta kartor och målande statistik m.m. Utomhusattraktionerna torde komma att bestå i dels arbetande sillelevator, dels en konstgjord forellbäck med levande fiskar.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 13 mars 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 13 mars 1923.