”Avtäckandet av den av Smålandsgille med anledning av dess 50-årsjubileum skänkta Linnébysten i Botaniska trädgården har i dag på middagen ägt rum i närvaro av landshövding von Sydow, Botaniska trädgårdens styrelse samt ett stort antal representanter för smålandsgillet m.fl.

Smålandsgillets ordförande, konsul Thorsten Brunius, erinrade med några ord om 50-årsminnet och påpekade, att man velat hugfästa detta på ett varaktigt sätt genom överlämnande till staden av en porträttbyst av Linné. Landshövding von Sydow bjöd därefter täckelset falla. Efter invigningshögtidligheten samlades ett antal inbjudna till lunch i Smålandsstugan. Därvid närvaro landshövdingen, Botaniska trädgårdens styrelse, representanter för Smålandsgillets styrelse samt gillets fyra hedersmedlemmar: fängelsedirektör Almén, dr Bergengren, revisor Gustaf Holm och ingenjör A.K. Ling.

I afton kl. 7 äger, som förut meddelats, gillets festmiddag rum på Grand Hotel.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 17 mars 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 17 mars 1923 och visar Linnébysten efter avtäckningen.