”Kontrakt har i dagarna undertecknats mellan marinförvaltningen och Eriksbergs Mek. Verkstad om byggande av ett logementsfartyg för Sjökarteverket.

Fartyget, som bygges enligt rakspantsystem, varigenom stor enkelhet i byggandet uppnås, får följande huvuddimensioner: längd över allt 26 m., största bredd på spant 5,5 m. och mallat djup 3,3 m.

Ett genomgående huvuddäck inlägges och under detta inredes föröver proviantkällare och förrådsrum med lastlucka i huvuddäck, hytt för hovmästare och kock samt tvättrum för manskapet. Akter härom förlägges manskapsmäss samt fyra stycken manskapshytter med plats för fyra man i varje hytt. Ett rymligt maskinrum anordnas akter om midskepps och slutligen en stor dubbelhytt för underofficerare. Under inredningsdurkarna byggas rymliga tankar för färskvatten, fotogen och brännolja. Trimtankarna placeras för- och akterut.

Å huvuddäck inrymmas förut i ett däckshus av stål förrådsrum och två hytter för underofficerare, midskepps ett rymligt kök och akter därom befälsmäss och instrumenthytt. Längst akteröver på huvuddäcket är fartygschefens avdelning jämte pentry m.m. förlagd. Navigeringen försiggår från en ovan akterdäckshuset befintlig kommandobrygga.

Hela inredningen blir enkel men gedigen och ändamålsenlig.

Maskineriet kommer att utgöras av en 70 à 80 E.H.K. direkt omkastbar råoljemotor. Belysningen ombord anordnas enligt Aga-system. Fartyget, som riggas med en mast med lastbom samt – trots motormaskineriet – förses med skorsten, får tilltalande former och en vacker exteriör.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 16 mars 1923)

Bilden i sidhuvudet visar Sjökarteverkets nya logementsfartyg och är hämtad ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 16 mars 1923.