”Sångargillet ger som förut meddelats sin sedvanliga stora vårkonsert i dag, åtta dagar, tisdagen den 27 mars kl. 8 e.m., i konserthuset. Det blir i mer än ett avseende en märklig konsert i Gillets annaler. Dels är det kapellmästare Manns första konsert som Gillets sångmästare, dels har programmets tyngdpunkt denna gång lagts på verk med orkesterackompanjemang. Som solister medverka operasångaren Martin Öhman och Eric Åby.

Programmet inledes med Schuberts ’Allntacht’ i en mäktig sättning av Liszt för manskör, tenorsolo, orgel och orkester. Därefter ges ytterligare ett Schubertnummer, en större komposition, ’Nachtgesang im Walde’ för manskör och fyra valthorn, på vilken följer ännu en stor komposition med tysk text ’Morgen im Walde’ av schweizaren Fredrich Hegar av vars stora körverk för mansstämmor särskilt ’Totenvolk’ blivit allmänt känt och uppskattat. Efter detta kommer en stor svensk avdelning som inledes med Södermans tre visor i folkton och vidare upptager Otto Olssons ’Drömmar’ och Peterson-Bergers ’Finsk idyll’, som består av tre sånger för manskör med barytonsolo och solokvartett. Därefter spelar symfoniorkestern Atterbergs blaettsuite ’De höviska jungfruarna’ som vid sitt första framförande på nyårsaftonens populära konsert väckte det allra största intresse. Konserten avslutas med Sibelius stora ballad ’Die gefangene Königin’ för manskör och orkester.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 20 mars 1923)

Bilden i sidhuvudet visar konserthuset omkring år 1920. Foto: Anna Backlund – http://62.88.129.39/carlotta/web/object/806248, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42639364