”Ett tågmissöde inträffade vid halv 9-tiden i morse vid Gullbergs Strandgata mitt framför gasverket, i det att ett hjul under en personvagn på Västgötabanan lossade och försköts inåt på axeln. Vagnen hoppade ett par meter på kubbarna, men tåget stoppades omedelbart, varför någon större skada ej uppstod.

Tåget, som avgick från Sjövik kl. 7 på morgonen, hade just kommit över bron och passerat kurvan vid gasverket, då händelsen inträffade. Ett av framhjulen på vagnen i fråga, som var av tyskt fabrikat, lossnade plötsligt och kom som nämnts in på axeln. Det inträffade observerades emellertid genast av lokföraren, som stannade tåget. Farten var vid tillfället mycket obetydlig, och det hela inskränkte sig till att passagerarna blevo uppskrämda ett ögonblick.

Vagnen kopplades av, och tågsättet i övrigt fortsatte in till stationen.

Åtgärder vidtogos för flyttning av den urspårade vagnen, och densamma var inom en kort stund bortskaffad från spåret.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 7 april. 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 7 april. 1923: Den skadade vagnen bortskaffas från spåret.