”Det var en inte så liten sensation för göteborgarna på lördagsförmiddagen att se brandkårens allt manskap från olika håll skynda upp till jubileumsutställningen. Det är förklarligt, om en viss nervositet gör sig gällande en månad före utställningens öppnande för att något fult hinder skall komma i vägen, och bara den oförmodade branden härom sistens vid Statens station var beklaglig och förarglig nog.

Alltnog, det gavs var och en tillfälle att i lördags så gott som omedelbart draga en lättnadens suck. Brandkårens utryckning var en provutryckning, ty under senaste dagarna har brandchefen, kapten Ekstedt, lagt sista handen vid förberedelserna på utställningsområdet. Lördagens utryckning förlöpte på ett högst tillfredställande sätt.

Utan att vilja ingå på ett uttalande om brandrisken vid utställningen, försäkrar kapten Ekstedt vid ett samtal med Göteborgs Dagblad, att de föranstalter, Göteborgs eldsläckningverk vidtagit till utställningen, torde fylla alla rimliga anspråk.

Redan före jul vore de allra flesta brandskåpen utplanterade på området. I nuvarande stund återstå endast 3. De bli inalles ett 30-tal, fördelande sig på 16 på minnesutställningen, 11 på exportutställningen och 4 på nöjesfältet, de sistnämnda ännu inte utsatta.

Det blir en högst avsevärd styrka, kapten Ekstedt får under sitt befäl, om det skulle slås brandlarm från utställningen. Två miniatyrstationer äro förlagda på själva området, en på minnesutställningen och en på exportutställningen. Tillsammans förfoga dessa över 16 man och börja fungera på allvar från 15 april. Brandkårens ordinarie styrka har under senaste tiden just med hänsyn till utställningen ökats med 22 man. En nyhet är, att till brandkårens förfogande vid eld på utställningsområdet ögonblickligen ställes manskap från de göteborgska förläggningarna: 30 man från Kviberg och 20 från Nya varvet. Härtill komma alla extrakarlar och alla lediga ordinarie, såvitt de kunna anträffas.

Brandchefen meddelar, att hela denna armé, inalles på 115 eller 120 man, rycka ut samtliga vid första alarm.

Det har naturligt nog blivit nödvändigt att för att ingen villervalla skall yppa sig, träffa de intimaste dispositioner. Hela utställningsfältet har av denna anledning delats upp i fyra större områden. De olika stationernas fördelning över dessa områden är en rent teknisk sak, men planen är redan i detalj utarbetad och tillämpades vid provutryckningen på lördagen. Det kan emellertid ha sitt intresse att följa fördelningen av det stora utställningsfältet.

Första utryckningsområdet, förfogande över inte mindre än sex brandskåp, omfattar Skråhallen, personhistoriska avdelningen, Stora gården, konditoriet, kommunala avdelningen och entrégården.

Andra området innefattar restaurangen med brandskåp på främre terrassen, bakre terrassen och dansbanan, Handelsgatan, Sjöfartsgården, konstindustriutställningen, skeppsbyggeriavdelningen, minneshallen och idrottshallen.

Tredje utryckningsområdet gäller västra brohuvudet, Korsvägen, hall n:r 2, hall N:r 1, norra ändan, d:o södra ändan, trädgårdshallen, skogsutställningen, kontorsbyggnaden och Prippska restaurangen.

Fjärde området omfattar nöjesfältet, där placeringen av brandskåpen tills vidare dock som sagt inte är fullbordad.” (Ur: Göteborgs Dagblad 9 april 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Dagblad 9 april 1923 och visar Kapten Ekstedt, stadens brandchef.

Ur: Göteborgs Dagblad 9 april 1923