”Det är ingen ovanlig syn så här års att restaurangerna med en sommarlockelse, i en eller annan form, börja rusta för sommaren. Men det är naturligt om rustningarna i år göras grundligare än annars. Tänka vi på Trädgårdsföreningen, vid vars nygestaltning vi haft anledning tidigare uppehålla oss, så bör det till och med kunna sägas, att arbetena pågått hela vintern igenom.

Planket står ännu kvar kring sommarverandan utanför Palace, som stod tyst i fjol, och på Lorensberg resa sig ännu stegarna mot musikpaviljongen. Det är en ganska naturlig sak, att alla restaurangdirektörer såvitt det är möjligt och vädret det tillåter, vilja ha sina utomhusserveringar färdiga till utställningens öppnande – man väljer kanske till och med att förlägga öppnandet till redan några dagar dessförinnan. Låter det sig inte göra, får man ändå söka vara tillfreds.

Ett litet nytt bidrag – eller ett gammalt bidrag, som nu återkommer! – till Göteborgs sommarserveringar är att inregistrera i år. Stora teatern hann inte avsluta en del av ombyggnaden, som var beslutad till sommaren. Men terrassen mot Allén kom i alla fall till. Det är ett bygge med utställningskaraktär, i den mån åtminstone att det skjutit fram på endast några dagar. Stormen anger att man i stort sett syftar på en återuppståndelse av »Operaboulevarden». Direktör Fromell intygar emellertid på Stora teaterns vägnar, att man vidtagit litet nya anordningar. Sidan ut mot grusplanen blir glasförsedd.

Det är meningen att om det låter si göra – det är inte så alldeles tvärsäkert – öppna serveringen där 1 maj. I varje fall blir det strax därefter. Här ute kommer Stora teaterns kände och uppskattade kapellmästare, hr Thon från Libelle, att sätta färg på samvaron.” (Ur: Göteborgs Dagblad 20 april 1923) Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs Dagblad 20 april 1923 och visar Stora teatern.