”Göteborgs stads pontonkran, som sedan länge ej visat sig motsvara inom hamnen förekommande behov, har nu undergått en genomgripande ombyggnad vid Götaverken, och provbelastades där under gårdagen i närvaro av bl.a. kranens konstruktör vid dess byggnad år 1902, professor Lindfors.

Ombyggnaden har gällt dels helt ny kranarm i fackverkskonstruktion, dels nytt lyftmaskineri för 80 tons lyftkraft jämte modernisering av maskineriet för kranarmens utfällning och indragning. Det gamla lyftspelet finnes dock kvar och användes nu för lyftning av 30 tons last i särskilt block.

Kranens utliggning över pontonens främre avisarelist och lyfthöjder över vattenytan äro: Vid 80 tons last 9,4 och 21 meter, vid 30 tons last 11,4 och 23 meter. Provbelastningen utgjorde 96 ton vid största utliggning av 80 tons kroken och kranen visade sig stabil för denna last.

Genom  denna ombyggnad har Göteborgs stad förskaffat sig ett välbehövligt tillskott till hamnens transportmöjligheter och äger nu Sveriges största flytande kran.” (Ur: Göteborgs Dagblad 25 april 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Dagblad 25 april 1923 och visar pontonkranen under den väldiga påfrestningen.