”Har någon till äventyrs bekymrat sig över våra möjligheter att roa alla, oss själva och alla de väntade gästerna i utställningsstaden, böra de bekymren genast läggas på hyllan. Redan förut visste man ju att vidlyftiga anstalter skulle vidtagas för att ingen skulle behöva gå omkring och ha tråkigt här, men efter allt att döma blir nöjeslivet ännu mycket mer utvecklat än man från början haft skäl antaga. En rundringning till vederbörande teaterchefer låter oss ana att sommaren blir glad, till och med mycket glad.

Börja vi då med Stora teatern, meddelar direktör Bergman, att det nu är bestämt, att Svenska baletten kommer hit den 7 juli och stannar 10 dagar. Den står som förut under ledning av de Maré och kommer att ge ett program, bestående av de senaste nyheterna, vilka slagit publiken i världsstäderna med undran, blandad med entusiasm. Den i pressen omtalade ryska jättebaletten, som skall besöka Stockholm, Köpenhamn och Kristiania, har även planerat ett gästuppträdande här i Göteborg och för den skull förhört sig med ledningen för Storan. Kommer denna balett hit, torde vi få se något alldeles underbart. De medverkande äro icke mindre än 200 till antalet och orkestern består av 80 man. Transporten sker å egen ångare.

Det torde nu vara bestämt, att en trupp lundastudenter kommer hit för att spela spex, sannolikt ’Uarda’, vilken berömda historia är särskilt aktuell i Tutankhamenfeberns tid. Stora teaterns sommarveranda blir färdig till första maj och inviges medelst servering av julglögg, vilken kan behövas i dessa förkylningstider. Inom parantes anmärker dir. Bergman att man har så gott som bestämt sig för att ge ’Aida’ nästa säsong och att samtliga teaterns förnämsta artister nu undertecknat kontrakt. Kvar återstår endast fru Lejdström, men man hoppas naturligtvis att även hon skall bli i tillfälle att stanna.

Direktör Eric Thorsell hänvisar till det ryska gästspelet på Lorensbergsteatern av Konstnärliga teatern i Moskva. Den ovannämnda ryska baletten har även underhandlat med honom om förhyrande av Lorensbergsteatern, men ännu har man ej erhållit några bestämda besked. Dir. Thorsell meddelar dessutom, att Cirkus kommer till användning i sommar. Dels torde Schumanns ge ett gästspel här, och dels väntar man hit cirkus Sarasani, den sistnämnda dock först efter utställningen.

Direktör Ernst Bauer är säker på att bli klar med premiären på Utställningsrevyn till den 8 maj. Förteckningen över de medverkande är redan förut offentliggjord. Knut Ström och Proessdorff äro färdiga med respektive dekorationer och kostymer och repetitionerna gå undan med liv och lust. Maja Cassel och Olle Sandborg skola säkert blända vilken internationell publik som helst. Premiären på Nya teaterns sommarrevy äger fum någon gång i slutet av maj. Folkan har som bekant premiär redan den 1 maj och revyn, av John Botvid och Karl Gerhard, är redan klappad och klar. Den sistnämnde kom till Göteborg i går kväll och är redan i full färd med repetitionerna. Direktör Cronwin och John Botvid ha varit på några dagars besök hos honom i Kristiania och därvid format ut de sista detaljerna.

Förutom det nu omtalade ha vi dessutom ett antal friluftsteatrar, teatern på Långedrag och en mängd attraktioner på nöjesfältet. Lägg därtill att Fader Berg ämnar sig hit med sina sångare och att en del ännu ej närmare bekanta nöjesarrangörer som bäst äro i farten med att utforma sina program kan man verkligen säga att sommarens utställningsstad även blir sommarens nöjesstad.” (Ur: Göteborgs Dagblad 26 april 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fotografi av Lorensbergsteatern sedd från blivande Götaplatsens mitt. Foto taget 15/11 1917.