”Som bekant pågå sedan någon tid arbetena med ombyggandet av den gamla Bazarbron. Trafiken har under tiden letts över en tillfälligt utlagd flottbro.

Enligt vad Handelstidningen inhämtat hoppas man, att den nya bron skall stå färdig till den 8 maj. Ännu återstå ju en hel del arbeten på densamma, men man inriktar sig på att få dessa avslutade till utställningens öppnande, och har här satt in så mycket folk, som med fördel kan placeras vid arbetena.

Den nya bron blir av i huvudsak samma typ som den gamla, alltså en enkel gångbro av trä. Tanken på att ersätta denna mer provisoriska anordning med en stenbro har ju av kostnadsskäl t.v. fått skrinläggas.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 27 april 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vykort sänt åt 1907 till Fröken Hilma Christensson Adr. Fröken Mina Ålund, Danderydsgatan 12, Stockholm.