”Göteborgs hamn har i dag ett ytterst celebert besök. Världens absolut modernaste och samtidigt också en av dess största seglare, femmastade barken ’Köpenhamn’, gick i morse in till Mårten Perssons valskvarn, där den just nu lossar spannmål. ’Köpenhamn’ äges av det danska rederiet Östasiatiska Compagnie, kommer från La Plata och har aldrig förr besökt Göteborg.

Det är ett kombinerat skol- och fraktfartyg, har levererats av den ansedda skeppsbyggerifirman Ramage & Ferguson i Leith 1921 och mäter 3,901 bruttotons. Fartyget beställdes långt tidigare, men på grund av världskriget måste bygget uppskjutas och leveransen fördröjdes.

Barken är utrustad med alla tänkbara maskiner för seglens brassning, lastens upplossning o.s.v. Som hjälpkraft har fartyget akterut en fyrcylindrig fyrtaktsmotor av modernaste konstruktion och stor effekt.

Givetvis väcker fartyget stor och mycket berättigad uppmärksamhet genom sina dimensioner och sitt även i övrigt imponerande yttre. Det är den största seglare som hittills dirigerats till vår hamn och samtidigt en av världens största seglare. ’Köpenhamn’ är av ungefär samma dimensioner, som den för en tid sedan vid Nya Caledonien strandade världsbekanta franska femmastbarken ’France’. Den överträffas vad storleken beträffar av endast en enda seglare, den amerikanska snedseglaren ’Navanhoe’.” (Ur: Göteborgs Dagblad 28 april 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Dagblad 28 april 1923 och visar fartyget ’Köpenhamn’ vid kajen i Göteborg.