”Svenska motorförbundets Göteborgsavdelning hade i går sin första tävling i Göteborg på sträckan Göteborg–Vara–Alingsås–Göteborg, c:a 234 km. med en timmas uppehåll i Vara och en halv timma i Alingsås.

Starten skedde kl. 8 på morgonen vid Göta källare, där en del intresserade samlats för att åse avfärden. Även vid återkomsten till staden vid 4-tiden i går eftermiddags väntade här en stor mängd intresserade för att se hur cyklisterna togo sig ut efter sin tjugomilafärd. De tävlande hade under färden att glädja sig åt de bästa väder.

Tävlingen var indelad i två klasser, för sidovagnscyklar och enkelcyklar med resp. åtta och sex deltagare.

Som var att vänta blev tävlingen under det llämpliga vädret synnerligen lyckad, och sju av de tävlande med sidovagnar inkommo på idealtid: N. Nikanor, B.S.A., V. Johansson, A.J. S., C. Andersson, Harley Davidson, A. Segerblad, Harley Davidson, C. Engman, Harley Davidson, E. Sjöstedt, Ace, och H. Kneppel, Indian Scout.

Idealtid nåddes av tre solomaskiner. Dessa voro E.A. Gustafsson, Huskvarna, P. Vilding, Harley Davidson, L. Svensson, Martin Syde.

För att skilja de tävlande åt måste en ny tävlan anordnas på tid och plats, som senare skall bestämmas.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 30 april 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 30 april 1923 och visar en bild från motorcykeltävlingen, där de tävlande väntar på att få starta.