Kategori: Nöjen

Göteborg denna vecka (13-19 januari 1969)

Vinterland Göteborgs omgivningar erbjuder just nu ett ganska praktfullt vinterland. Snötillgången är i allmänhet tämligen riklig, skidterrängen är högst varierande, och även inne i ren skogsterräng går det faktiskt hyggligt att ta sig fram på skidor — även om man nog bör se upp för stenarna. Skridskoåkningen på […]

Nyårshumor!

Årets sista berättelse från 1898 blir lite ”illustrerad humor”, från Göteborgs Aftonblad den 31 december. Gott slut på det gamla året önskas alla ”nutida” läsare! Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs Aftonblad, artikeln ovan, 1898-12-31.

Teater

”Å Stora teatern gifves ”Geishan eller téhuset i Japan“ i afton för sista gången — åtminstone tills vidare. I morgon lördag ges ingen föreställ­ning. Förköpet till första nyårspjes-föreställningen börjar i morgon middag kl. 12. “Efter uppvaknandet” heter ett af prinsessan Karadja (dotter af hr L. O. Smith) författadt […]

“De deporterade“ å Cirque du Nord

Den 10 december berättades här om nyheter från Cirque du Nord, idag kommer en skildring från föreställningen ”de deporterade”. ”Den stora utstyrselpantomime i 5 afdelningar af den danske författaren hr Gustav Esmann, iscensatt och arrangerad af mr William Caspar, hvilken denna vecka upp­förts å Cirque du Nord å […]

Nyheter från Cirque du Nord

”Cirque du Nord har i afton flera framstående nyheter att bjuda på. Sålunda visar hr Carré en dresserad hund till häst. Hunden springer bl. a. direkt från marken upp på hästryggen. Vidare uppföres för första gången den af den danske författaren Gustaf Esmann och direktör Caspar arrangerade utstyrsel […]

Cirkus Madigan

”Cirkus Madigan är så välkänd i Göteborg, att den blott behöfver komma och återse publiken några gånger för att segra. Under de fä dagar den gästat ä den gamla för saisonen betydligt upp piffade hippodromen ute å Lorensberg har den också haft att glädja sig åt talrika be­sök. […]

Stor Auktion på Lorensberg

”Genom offentlig auktion som förrättas i utvärdshuset “Lorensberg“ i Göteborg, försäljes för vederbörandes räkning Onsdagen den 21 September 1898 och påföljande dagar en massa lösegendom, bestående af: Möbler, Bord och Stolar, Järn­bord och Järnstolar, Serviser, Duktyg, Bordsilfver och allt slags Nysilfver, Glas och Porslin m.m. Vid samma tillfälle […]

En ballongfärd med Cetti

Bilden i sidhuvudet visar Francisco Cetti, till höger, och Oscar Halldin vid ballongen Frithiof Nansen i Lerum 1898. Idag är vi vana vid farkoster i luften men så var det inte 1898, då väckte en ballongfärd stor uppmärksamhet. Samma år som Cetti genomförde ballongfärden i Lerum flög han […]

Cettis ballonguppstigning fick förhinder

”Hr Cettis tillämnade ballong uppstigning i går afton från Lorensberg hade samlat talrika folkskaror å de när­gränsande gatorna, hvilka tålmodigt vän­tade på sina “plankbiljettsplatser“ ett par timmar, oaktadt man redan tidigt tillkännagifvit att uppstigningen inhiberats. Det regnade nämligen så mycket vid mid middagstiden och frampå eftermidda­gen, att man […]

Göta Källare och Lorensberg förlorar utskänkningsrättigheterna

”Ingen utskänkningsrättighet å Göta Källare och Lorensberg. Magistraten i Göteborg har som bekant hos länsstyrelsen föreslagit att Göteborgs utskänkningsaktiebolags anbud att för nästa tre år öfvertaga de brännvinsutskänknings- och minuthandelsrättigheter i Göteborg, hvilka eljes skulle å auktion utbjudas, måtte antagas samt att utskänkningsrättigheterna för fru Amalia Simen och […]

Ryttare och häst dödade i ballongolycka

”Ohygglig Cirkusolycka – Signor Corradini nedstörtar under ballongfärden Å cirkus ute vid Lorensberg hade i går liksom föregående aftnar samlats en talrik publik för att åskåda det så populärt vordna cirkussällskapets presta­tioner, Clownerna Adolpho och Estio hade sin bénéfice. Publiken hade applåderat dem gång på gång tillika med […]

En karusellgunga

”En karusellgunga är konstrue­rad af  blinde mekanikern och snickaren Axel Stenström, som nästa lördag afton, om vädret blir gynnsamt, sätter den i gång å Kommendantsängen vid gamla Kommendantsvägen. Stenström, som för åtskilliga år sedan blef blind, har sedan dess sysselsatt sig med en del mekaniska m. fl. arbeten, […]

Kungörelse

”På arrende under fem år, räknade från och med den 1 nästa Oktober, utbjuder drätselkam­maren härmed den Göteborgs stad tillhöriga landeriegendomen Lorensberg under n:o 90 i stadens tolfte rote med därå befintliga, staden tillhöriga byggnader, bestående af en restaurationsbyggnad med inhägnad gård, två kägelbanhus, en musikpaviljong och tre […]

Muntrations-Fest i morgon

”Muntrations-Fest anordnas I morgon Söndag kl. 8 e. i Exercishuset. Medverkande äro hr A. W, B—st, med sina mest roande och uppsluppna bygdehistorier, hvilka föredragas i olika kostymer; Solosång prestera» af hrr Axel Andersson och C. G. Boström, accompagnerade å orgel från Östlind & Almqvist af fröken Anna […]

”Delsbostintan”

Delsbostintan var en berömd underhållare under slutet av 1800-talet. Hon nämns ofta i tidningarna och i dagens korta notis berättas det att hon framträtt på Realläroverket i Göteborg. Läs mer om henne via denna länk. “Delsbostintan“ hade äfven i går afton å Realläroverket en fulltalig publik som med […]

Vintersport i Göteborg

”I Slottsskogen är kälkbacken nu i ordning och tillgänglig för allmänheten. Enskilda sällskap få i tur och ordning efter anmälan disponera densamma under aftnarne, då banan upplyses af bloss. Det syns på den lifliga freqvensen att detta slags vinter nöjen nu njutas med nyhetens hela behag. Och om […]