Kategori: Skärgården

Skärgårdstrafiken

”I morgon söndag göras till Långedrag, Styrsö Hafsbad och Stjernvik fyra turer, Brännö två, Arendal en och Norra skärgården likaledes en tur, såsom närmare inhemtas i annonsafdelningen. Ökningen för Södra skärgården är gjord med afseende därpå att Stjernvik i morgon öppnar för allmänheten så väl sin badanstalt med […]

Skärgården i uppror

”Hela skärgården både den norra och den södra befinner sig för ögonblicket i fullkomligt upprorstillstånd. Alla äro så uppretade och nervösa, att blir ej orsaken till miss­nöjet med snaraste undanröjd, kommer sä­kerligen någonting fasaväckande att inträffa. Ja, jag är sannerligen rädd för att tystnar inte mistluren på Vinga […]