”I morgon söndag göras till Långedrag, Styrsö Hafsbad och Stjernvik fyra turer, Brännö två, Arendal en och Norra skärgården likaledes en tur, såsom närmare inhemtas i annonsafdelningen. Ökningen för Södra skärgården är gjord med afseende därpå att Stjernvik i morgon öppnar för allmänheten så väl sin badanstalt med nybygdt varmbadhus som äfven restauranten.

Hvardagsturerna på Södra skärgården ökas från och med måndagen till tre (för Brännö två) om dagen, hvarjemte Arendalsturerna då taga sin början, enligt annons i dagens nummer — ej att förvexla med söndagsannonsen!” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 maj 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 19 maj 1900

Ur: Göteborgs Aftonblad 19 maj 1900