”Så har dagen kommit som många väntat på! Säröbanans kråkslottsbetonade byggnad börjar i dag jämnas med marken för att ge plats åt den nya trafikleden mot Mölndal och Särö. Ingen kommer att sakna byggnaden, som utgjort en propp för den växande trafiken – inte ens personalen.

Byggnaden var väl sliten samt kall och dragig vintertid. Klockor har länge saknats  man har haft Annedalskyrkan att lita på.

Gånge efter annan har det frågats när Säröbanans lite svankiga byggnad skulle rivas. Något estetiskt intryck gav den inte och den skulle med fördel kunnat ingå i wild west-filmers rekvisita. Nu har stunden alltså kommit för dess försvinnande. På onsdagen plockades alla fönster ur för att ingen olycka skulle inträffa när väggarna idag börjar slås in med en tyngd från en kran. Dessförinnan hade det också diskuterats möjligheten av att bränna byggnaden – främst med tanke på att det kunde finnas husbock i virket. Men det visade sig vara friskt, och det beslöts sedan om rivning, inte minst med tanke på gasledningarna i närheten samt skogsparken nedanför Annedalskyrkan.

I väntan på att en ny stationsbyggnad uppföres vid Linnéplatsen med utrymmen för bl.a. Säröbanan, spårvägen, polisen och Pressbyrån finns nu en provisorisk byggnad för biljettförsäljning och gods. Den kommer att bli kvar där några månader, varefter man beräknar ha den nya sträckningen för Säröbanan ned till Linnéplatsen klar, omtalar stationsmästare Holger Börjesson. Det provisoriska stationshuset kommer då att flyttas dit för att användas till det nya blir färdigt.

– ungefär av samma typ som busstationen på Heden. Men det måste nog bli färdigt i höst, ty det är bara enkla golv i det skjul man tills vidare fått att disponera.” (Ur: Göteborgs-Posten 7 april 1960)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs-Posten 7 april 1960.

Säröbanans stationshus 1903. Bilden är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta.