En ”sillpump”

”Ångaren ”Nerva”, kapten J. A. Peterson, har af ingeniörerna Holmer, J. A. Atterberg, m. fl., förhyrts af dess redare, hr C. L. Larson, för en tid af 14 dagar. ”Nerva” skall användas för en fisktur i skärgården, hvarunder en ny uppfinning för sillens uppumpande ur sjön kommer att […]

Ett nattligt äfventyr

”På ett nattligt äfventyr som slutade illa begåfvo sig nyårsaftonen på qvällen följande ynglingar och fabriksflickor ut: Smedhantlangaren Karl Isidor Larsson, bo­ende nr 34 Majornas sjette rote och född 1879, förre måleriarbetaren 18 årige Johan Albert Johanson, nr 35 Litt. B i Majornas sjette rote, och förre snickerilärlingen […]

Rivningen av Karlsporten och Drottningporten

Den 2:a januari berättades det här om rivningen av Kungsporten 1838, den sista kvarvarande av stadens portar. De två andra portarna i fästningsvallen hade då sedan länge varit jämnade med marken. Karlsporten (Carlsporten), kallades ibland även för Lille Port eller Hållgårdsporten, ledde ut på allmänna vägens sträckning mot […]

Häst drunknad i kanalen

”Vid tiotiden i dag inträffade vid Pustervikskanalen midt emot Fisktorget, att en häst, förspänd ett stenlass, antagligen i följd af körsvennens oförsiktigbet eller hårdhändthet, “strök” tillbaka öfver kanal­kajen, med den påföljd att både lasset och hästen gingo i kanalen. Hästen syntes flera minuter hålla sig uppe med sin […]

De flytande ölkrogarne

”Om de flytande ölkrogarne å rivieret hölls i dag på e. m. förnyadt förhör inför poliskammaren. Öltapparen Elias Börjesson, n:r 40 Norra Hamngatan, anförde genom ombud, utköra­ren Niklas Larsson, att en dylik försälj­ning som den öfverklagade ej egt rum från hans affär, sedan biträdet Nordahl flyt­tat. Öltapparen Andreas […]

Nyårsvädret och Nyårshelsningarna

”Nyåret ingick lika ruskigt som det gamla hade slutat. Och under hela den första dagen af detta allra nyaste år förblef det grått och dystert som skulle vi aldrig mer få se en klar dag. Men redan den andre hade bladet vändt sig. Solen strålade och det var […]

Rivningen av Kungsporten

En av stadens imponerande stadsportar, Kungsporten vid dagens Kungsportsplatsen, överlevde den inledande raseringen av fästningsverken kring staden. Det hade 1817 beslutats att porten skulle bli kvar. (Rydqvist, s. 35) När staten gav tillåtelse att sälja porten, som även inrymde ett fängelse, blev det början till slutet för stadsporten. […]

Resor och paket nyåret 1845

Gott Nytt År! Vi är mitt uppe i de stora helgerna där många väljer att resa till andra delar av landet, eller att skicka och ta emot paket. Nyårsdagen 1845 fanns följande annons införd i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Paket till Christiania i Norge skickades den 13, januari, […]

Pellerins margarinfabrik firade två framgångsrika år

”Pellerins margarinfabrik gaf i går, med anledning den framgångs­rika utveckling fabriken under sin två­åriga verksamhet härstädes uppnått, å Coldinuordens restaurant en vacker fest för sin kontors- och arbetspersonal — in­emot 200 personer. Efter intagen supé anordnades dans, hvarjemte fröken Ljungbeck och de från Folkteatern välkände hr Carl Engström […]

Arbetet med stadens nya tullhus har inletts

”Ett nytt tullhus af sten kommer som bekant att på vårsidan uppföras å nya skeppsbron strax öster om varuskjulet III. Sedan någon tid tillbaka bar en ganska stor arbetsstyrka varit sysselsatt med att att utföra det därför nödiga pålningsarbetet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 december 1897) Bilden i sidhuvudet […]

Gatubelysningen i Göteborg

”Man är nu betänkt på att härstädes i allt större omfattning tillämpa det genom Auerbrännarnes införande förbättrade gasbelysningasättet. För närvarande finnas 800 Auersljus. och inom mars månad nästa är skall detta antal varda ökadt till 1.400. Inom år 1899 har man för afsikt förse samtliga återstående stadens och […]

D:r Sven Hedin skall visa scioptikonbilder

”D:r Sven Hedin kommer att be­vista Kongl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhällets högtidsdag härstädes 24 nästa januari, hvilket lär skola få en särskildt högtidlig prägel. Följande dag den 25 torde d:r Hedin komma att hålla sitt offentliga föredrag härstädes, hvartill han medför åtskilliga stora kartor och ett fler­tal scioptikonbilder.” (Ur: […]

Så har det åter varit jul

”En så tyst och fridsam jul som väl någonsin. Det har varit en jul egnad åt det stilla familjelifvet och det kyrkliga firandet af den förstföddes nedstigande till jorden. Julaftonen, då från alla de tusen hem­men de tända julgranarne spredo sitt tind­rande ljus, hade ingått med lindrig frost […]

Äkta stenar

Juldagens berättelse är hämtad ur Göteborgs Aftonblads julnummer. Det fanns flera berättelser denna jul för läsarna att välja bland illustrerade av ingen mindre än Jenny Nyström. Idag får ni berättelsen i form av bilder för att få med den tidens typografi i julnumret. Klicka på bilderna för att […]