Fortsatta förhör kring mordbranden

Lördagen den 11 april 1896 återgavs i Göteborgs Aftonblad förhöret med Mattsson och en redogörelse för de olika vittnenas uppgifter.

Mordbranden_CGG