1800-talets Göteborg

Stortjufven Örn

”Med stortjufven förre korpralen Ture Nilsson Örn och dennes yngre broder, fabriksarbetaren Jakob Edvin Nilsson, född i Sandhult i Elfsborgs län den förre 1871 och den senare 1876, hölls i dag på e.m. nytt förhör inför poliskammaren.

De häktades föräldrar flyttade 1876 hit till Göteborg och är nu boende i huset N:r 52 Litt. A B vid Färgaregatan. Den yngre brodern innebor hos föräldrarne i öfra våningen och Örn hos en annan sin broder i nedra våningen..

Örn har med stor djerfhet föröfvat omkring ett dussin inbrottsstölder under innevarande år här i Göteborg och å Gårda. I några har han narrat sin yngre broder att deltaga på så sätt att denne placerats såsom vakt utanför huset, under det Örn plundrade detsamma.

Natten till 16 dennes lyckades konstapeln Morén gripa den yngre brodern som nämnda natt var sysselsatt med att undersöka några dörrlås. Då Konstapeln närmade sig, sprang han snabbt undan och försvann. Konstapeln anade att tjufven skulle återkomma, dolde sig därpå i en port, och inom kort smög sig tjufven åter fram, men blef nu raskt gripen. Genom denna fångst kom man också den äldre ofantligt mycket farligare brodern på spåren och lyckades också följande dag gripa Örn.

Konstapel Morén erhöll idag af poliskammaren en belöning af 25 kronor för visad klok rådighet och raskhet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 april 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: Stadens 12 rote, nr 52 AA och AB, årtal uppges ej.