1800-talets Göteborg

Rapport från Polisdomstolen

”För förargelseväckande uppförande å gata genom att förfördela personer, äfvensom för fylleri, fick ogifta Anna Elisab. Lundberg böta 40 kr.

För dylika förseelser jemte motstånd vid anhållandet bötade sjömannen Olof Frithiof Johansson 30 kr.

För nattligt oljud pliktade fabriksarbetaren Olof Nathanael 15 kr.

Till 20 kr. böter dömdes fabriksarbetaren Carl Gustaf Berg för att han i rusigt tillstånd misshandlat en person.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 april 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: Polisstation år 1916: Östra Hamngatan 5-7.