1800-talets Göteborg

En tjufliga har avslöjats

”En tjufliga af pojkar har i dessa dagar omändertagits af detektiva polisen. Ligans hufvudmän hafva varit 17-åriga Sven Teodor Ahl boende n:r 32 vid Sten Sturegatan och 16-årige Henrik Elis Henriksson boende N:r 24 vid nämnda gata.

De hafva tillgripit en kjol frn ogifta Anna Sofia Johansson, n:r 51 Engelbrektsgatan; kjolen värderad till 6 kronor pantsattes för 1 kr. vidare ha de tillgripit ett par höns som de forslat till Hedås. Slutligen hade de två gånger föröfvat inbrott i hustru Petterssons schapp vid Södra Vägen, hvarvid en kopparkittel värderad till 5 kr. tillgreps och såldes till en handlande vid Husargatan till 2 kr.; dessutom utgjordes bytet af ägg och bröd till 1 kr. 50 öres värde. Äfven ha de genom inbrott i en materialbod vid Landalagatan tillegnat sig några tombuteljer.

Målet remitterades idag af poliskammaren till rådhusrätten och tillätos de anhållne att tills vidare vistas på fri fot.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 april 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: Engelbrektsgatan 32-34 [nr från vänster]; Södra Vägen 29, omkring år 1900.