”Kapten Pontus Virgin begrofs i går e.m. å Örgryte gamla kyrkogård. Kyrkan var rikt dekorerad.

Under tonerna af en sorgmarsch inbars den blomsterhöljda kistan. Därpå spelade psalmen 452, hvarefter jordfästningen förrättades af prosten Ekberg. Så spelades ps. 497 v. 5, hvarpå prosten Ekberg och pastoradjunkten Bredin utförde altartjensten. Till sist spelades 3 versen af psalmen 291, och då kistan bars ut, ljöd orgeln ännu en sorgmarsch.

Den lilla kyrkan var under den högtigliga akten i det närmaste fylld med folk.

I processionen märktes släktingar och anförvanter till den aflidne, en del högre militärer, medlemmar af Örgryte kyrkoråd och kommunalnämnd m.fl.

Liket fördes till stadens gamla kyrkogård för att där nedsättas i familjegrafven” (Ur Göteborgs Aftonblad 6 maj 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta:Kålltorps Herrgård där Pontus Virgin var bosatt.