”Stora donationer. Aflidne grosshandl. Edv. Delbanco har gjort följande donationer.

60 000 kr. till en fond, som skall förvaltas af Göthilda-stiftelsen i Göteborg, och skall afkastningen däraf, sean vissa uppgifna personer aflidit, tilldelas välfrejdad man eller qvinna, tillhörande Göteborgs kommun, och som varit bosatt minst 10 år inom samhället och anses förtjent af hjelp till börjande eller fortsättande af fabriks-, handels-, handtverks- eller annan rörelse;

4 000 kr. till en förut befintlig pensionsfond afsedd i främsta rummet för firman M.E. Delbancos arbetare; och

10 000 kr. till hemmet för obotligt sjuka i Göteborg”. (Ur Göteborgs Aftonblad 5 maj 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur DigitaltMuseum:Nedre delen av forsen (Mölndalsfallen) sommaren 1894. Uppströms ses Forsebron och kvarnrännan. I förgrunden till vänster ses ruinerna efter Delbancos fabrik som brann sommaren 1894.