1800-talets Göteborg

Sjelfmord

”Kolarbetaren Berndt Aug. Larsson, boende i huset n:r 16 vid Mårten Krakowgatan, anträffades i går e.m. hängande död i källaren till det hus, där han bodde.

Larsson som hade anställning hos firman Uggla & Co. Med omkring 20 kronors veckoinkomst, hade under de senaste tre veckorna på grund af sjuklighet ej kunnat arbeta. Han var änkeman och efterlemnar fyra barn.

Till sin barnasköterska hade han dagen före sin död skrifvit ett bref, hvari han beder henne om förlåtelse. Han hade äfven bedt henne ombestyra att ha blefve begrafven invid sin hustru.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 juni 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs Stadsmuseum, Carlotta: Mårten Krakausgatan 1902.