1800-talets Göteborg

Bryggeriet Lejonet

”Bryggeriet Lejonet f.d. Burgårdens innehafves numera af bryggaren hr Hilmer Flyrin, förut innehafvare af Lidköpings bayerska bryggeri; och tillverkas därstädes såsom af stadskemistens intyg uti annons i gårdagens tidning synes ett godt lageröl tillika med lagerdricka och svagdricka af god beskaffenhet. Bryggeriet, som är ett bland de äldsta ölbryggerier härstädes, eges af Göteborgs stad.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 juni 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs Stadsmuseum, Carlotta: Bryggeriet Lejonet med personal. 1890-talet?