”Gatu- och vägförvaltningen har låtit genom ingeniör F. Blidberg verkställa ett försök å Kungsportsavenyen, att genom öfvergjutande af asfaltstjära, hvari sedermera fin sand medels bultning inpressas, göra makadambeläggningen å gatan mer hållbar och dammfri. Den sålunda behandlade gatudelen kommer inom få dagar att öppnas för trafiken.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 juni 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs Stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild Vasagatan sett från Kungsportsavenyn, ca 1900.